• logo
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ZU HOW

  sản phẩm bán chạy

  Chi Nhánh Công Ty

  Chi nhánh Đài Bắc
     Điện thoại: 02-22686566 FAX: 02-22693339
  Chi nhánh Miaoli
  Điện thoại: 03-7676123 FAX: 03-7676790
  Chi nhánh Đài Chung
      Điện thoại: 04-23323111 FAX: 04-23311122
  Chi nhánh Chiayi
  Điện thoại: 05-2391515 FAX: 05-2307575
  Chi nhánh Tainan 
  Điện thoại: 06-5984525 FAX: 06-5982425
  Chi nhánh Kaohsiung
  Điện thoại: 07-3737474 FAX: 07-3739796
  Chi nhánh Taitung 

  Điện thoại: 089-385169 Fax: 089-385168

  Thái Lan factory - Thailand Rayong
  Tel: + 663-8650598 ~ 600   FAX: + 663-8.650.596 ~ 597
  Việt Nam factory- TP.Hồ Chí Minh
  Điện thoại: + 8428-37968078 ~ 9 FAX: + 8428-37.968.077

   

  TOP